CONCESSIÓ D'AJUT PER EXECUCIÓ D’OBRES DE RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ D’IMMOBLES DE NOTABLE VALOR CULTURAL PER AL TRIENNI 2021-2023

26/01/2022 Subvencions

CONCESSIÓ D'AJUT PER EXECUCIÓ D’OBRES DE RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ D’IMMOBLES DE NOTABLE VALOR CULTURAL PER AL TRIENNI 2021-2023

El departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per acord de data 22/12/2021 ha concedit un ajut per la "Consolidació estructural urgent de l'església de Montargull i construcció d'un mirador" dins el programa per execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural per al trienni 2021-2023 per un import total de 42.888,99€ distribuïts de la següent manera dins el trienni:

Exercici 2021: 10.722,25€

Exercici 2022: 16.083,37€

Exercici 2023: 16.083,37€

Menu