Noticies

22/05/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona , ha concedit a l' Ajuntament de Llorac, la subvenció per al foment de l'ocupació local 2023 del Camp de Tarragona les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, per import de 9.244,36 € , que s'han destinat a la contractació d'una auxiliar administrativa a mitja jornada.
05/02/2024 Subvencions
Ajut per la Reconstrucció de l'àmbit de l'antiga rectoria de l'església de Sant Jaume de Montargull. Operació: Implementació d’estratègies de desenvolupament local Actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022, cofinançada per:
10/10/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona , ha concedit a l’ajuntament de Llorac, en aquestes línia una subvenció de 1.048,13 € per : Plagues urbanes i gestió animals domèstics.
10/10/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona , ha concedit a l’ajuntament de Llorac, en aquestes línia una subvenció de 5.046,28 € per : Prevenció incendis forestals.
07/07/2023 Subvencions
Subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023. La Diputació de Tarragona ha concedit a l’ajuntament de Llorac, la següent subvenció: LÍNIA 3 Desfibril·ladors municipals, una subvenció de 1.003,16 €
07/07/2023 Subvencions
Subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023. La Diputació de Tarragona ha concedit en aquesta línia a...
06/07/2023 Subvencions
La Generalitat de Catalunya, a través de les Subvencions del Pla d'Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024 per a inversions , ha atorgat a l'Ajuntament de Llorac una subvenció de 62.788,71€ per a l'obra de "Rehabilitació dels locals del nucli d'Albió, La Cirera i Rauric
06/06/2023 Subvencions
L’Àrea de recursos Humans , Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona, ens ha atorgat una Subvenció per al foment de l’Ocupació 2022 de 9.500,00 € , amb la que s’ha finançat un contracte de treball temporal.
17/02/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’ajuntament de Llorac una subvenció corresponent a l'anualitat 2023, del Pla d'Acció Municipal (PAM) per import de 15.970,50 € per a Despeses Corrents; que es destinarà al 100%, a la reparació, manteniment i conservació dels camins municipals .
17/02/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’ajuntament de Llorac una subvenció corresponent a l'anualitat 2023,del Pla d'Acció Municipal (PAM) per import de 40.000,00 € per a dur a terme l’actuació: Pavimentació St. Arcadi i Sta. Bàrbara- Xalets Martí.

Pàgines

Menu