PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM 2020-2023) DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – anualitat 2022

01/03/2022 Subvencions

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM 2020-2023) DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – anualitat 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’ajuntament de Llorac una subvenció corresponent a l'anualitat 2022, del Pla d'Acció Municipal (PAM) per import de 15.970,50 € per a Despeses Corrents; que es destinarà al 100%, a la reparació, manteniment i conservació dels camins municipals de tot el municipi, durant l’any 2022.
Menu