PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM 2020-2023) DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – Anualitat 2023

17/02/2023 Subvencions

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM 2020-2023) DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – Anualitat 2023

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’ajuntament de Llorac una subvenció corresponent a l'anualitat 2023, del Pla d'Acció Municipal (PAM) per import de 15.970,50 € per a Despeses Corrents; que es destinarà al 100%, a la reparació, manteniment i conservació dels camins municipals .
Menu