PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2020

29/10/2020 Subvencions

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2020

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’ajuntament de Llorac una  subvenció  corresponent a l'anualitat 2020, del Pla d'Acció Municipal (PAM) per import de 15.970,50 € per a Despeses Corrents; que es destinarà al 100 %, a la reparació , manteniment i conservació dels camins municipals de tot el municipi, durant l’any 2020.

Menu