Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies

11/10/2019 Subvencions

Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de LLORAC, una subvenció en concepte peridomèstics. Convocatòria 2019, per import de 488 euros.

Menu