Noticies

07/10/2022 Subvencions
La Generalitat de Catalunya, a través de les Subvencions del Pla d'Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024 per a municipis petits , ha atorgat a l'Ajuntament de Llorac una subvenció de 120.000€ per a l'obra de "Rehabilitació dels espais urbans de Llorac"
07/10/2022 Subvencions
La Generalitat de Catalunya, a través de les Subvencions del Pla d'Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024 per a inversions , ha atorgat a l'Ajuntament de Llorac una subvenció de 106.212,98€ per a l'obra de "Rehabilitació dels espais urbans de Llorac"
28/09/2022 Subvencions
Línia 2 - Salut La Diputació de Tarragona ha concedit en aquesta línia a l'Ajuntament de Llorac una subvenció de 8.136,06 €
01/03/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’ajuntament de Llorac una subvenció corresponent a l'anualitat 2022, del Pla d'Acció Municipal (PAM) per import de 15.970,50 € per a Despeses Corrents; que es destinarà al 100%, a la reparació, manteniment i conservació dels camins municipals de tot el...
01/03/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’ajuntament de Llorac una subvenció corresponent a l'anualitat 2022, del Pla d'Acció Municipal (PAM) per import de 105.000,00 € per a dur a terme l’actuació: Urbanització d’accés principal a La Cirera; amb un pressupost d’execució material de 224.277,14 € És...
26/01/2022 Subvencions
El departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per acord de data 22/12/2021 ha concedit un ajut per la "Consolidació estructural urgent de l'església de Montargull i construcció d'un mirador" dins el programa per execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor...
30/12/2021 Subvencions
Línia 2 – PAESC La Diputació de Tarragona ha concedit en aquesta línia a l'Ajuntament de Llorac una subvenció de 14.925,91 €, per a dur a terme l'actuació de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior de diversos carrers dels nuclis de La Cirera i Rauric , del terme municipal de...
30/12/2021 Subvencions
Línia 2 - Protecció salut pública: La Diputació de Tarragona ha concedit en aquesta línia a l'Ajuntament de Llorac una subvenció de 8.750,31 €
25/03/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’ajuntament de Llorac una subvenció corresponent a l'anualitat 2021, del Pla d'Acció Municipal (PAM) per import de 17.700,00 euros per a dur a terme l’actuació: Senyalització dels nuclis de població, amb un pressupost d’execució material de 18.652,35 euros.
25/03/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’ajuntament de Llorac una subvenció corresponent a l'anualitat 2021, del Pla d'Acció Municipal (PAM) per import de 15.970,50 € per a Despeses Corrents, que es destinarà al 100% a la reparació, manteniment i conservació dels camins municipals de tot el...

Pàgines

Menu