Noticies

30/11/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de LLORAC una subvenció de 4.263,29 € amb matèria de Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID19. Exercici 2020.
30/11/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Llorac, una subvenció de 3.840,84 €, per al control i millora de la qualitat de l'aigua de consum humà. Convocatòria 2020
29/10/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’ajuntament de Llorac una subvenció corresponent a l'anualitat 2020, del Pla d'Acció Municipal (PAM) per import de 15.970,50 € per a Despeses Corrents; que es destinarà al 100 %, a la reparació , manteniment i conservació dels camins municipals de tot el...
29/10/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’ajuntament de Llorac una subvenció corresponent a l'anualitat 2020, del Pla d'Acció Municipal (PAM) per import de 3.099,99 € per a dur a terme l’actuació : Renovació del cablejat estructurat a l’Ajuntament; amb un pressupost d’execució material de 3.313,86...
29/10/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’ajuntament de Llorac una subvenció corresponent a l'anualitat 2020, del Pla d'Acció Municipal (PAM) per import de 7.300,00 € per a dur a terme l’actuació : Escullera marge dret del pont del riu Corb; amb un pressupost d’execució material de 7.775,16 € Es...

Pàgines

Menu